آزمون را چگونه تحلیل کنیم ؟

کشف روش های خوب

یادگیری از آزمون ، پس از آزمون

کدام سوال های آزمون  را تمرین کنیم ؟ چه زمانی  برای هر نوع سوال مناسب است  ؟

پس از آن که در آزمون شرکت کردید در هر درس سه گروه سوال دارید


گروه اول : سوال هایی که درست پاسخ دادید.

اگر در درسی تعداد پاسخ های صحیح تان زیاد است حتما روش خوبی داشته اید . از درس های موفق خودتان ( درس هایی که پاسخ های صحیح تان زیاد است ) روش های خوبتان را کشف کنید و در دفتر برنامه ریزی یا  کتاب خود آموزی یادداشت کنید . کشف روش از درس هایی که پاسخ های صحیح تان زیاد است یک دستاورد مهم برای شماست . از کنار درس هایی که نقطه ی قوت شماست و تعداد پاسخ های صحیح تان زیاد است به راحتی نگذرید . از درس های موفق که پاسخ های صحیح تان زیاد است ، روش های خوب خود را بشناسید و یادداشت کنید.

با سوال هایی که درست پاسخ داده اید چه می کنید ؟ این سوال های را  در آزمون های جامع و ایستگاه های جبرانی دوباره پاسخ بدهید . خودتان هم علاقه ندارید که سوال هایی را که درست پاسخ داده اید بلافاصله پس از آزمون یک بار دیگر تمرین کنید  اما یکی دوماه پس از هر آزمون دوباره به سراغ سوال هایی که درست پاسخ داده اید بروید . قبل از شروع مطالعه ی هر درس به این سوال ها پاسخ دهید شاید در این مدت ، آموخته های قبلی تان را فراموش کرده باشید .پاسخ به این سوال ها به شما نشان می دهند روی چه مواردی باید بیشتر تمرکز کنید .


از پاسخ های صحیح دو نتیجه می توانید بگیرید

اول : کشف روش های خودتان در مطالعه ی درس هایی که پاسخ های صحیح تان زیاد است

دوم : تمرین سوال هایی که درست پاسخ داده اید یک یا دوماه بعد . قبل از آزمون های جامع و امتحانات مدرسه برای تشخیص فراموشی مطالب یادگرفته شده .


گروه دوم : سوال هایی که اشتباه پاسخ دادید

سوال هایی که اشتباه پاسخ داده اید جزء یادگیری های ناقص شما هستند .  روی این سوال ها بلافاصله پس از آزمون  تمرکز کنید . علت پاسخ اشتباه را پیدا کنید . موضوع را یادبگیرید . از اشتباه خود عصبانی نشوید . اشتباه بخش ضروری یادگیری است . مهم ترین کاری که برای یادگیری پس از آزمون می توانید انجام دهید . یادگیری ازپاسخ های اشتباه تان است .

از پاسخ های اشتباه تان دو چیز را می توانید  یادبگیرید

اول: علت اشتباه خودتان را کشف کنید .

دوم :  علاوه بر بررسی علت اشتباه خود موضوع سوال را هم خوب یادبگیرید.

سوال هایی که اشتباه پاسخ داده اید را باید باز هم تمرین کنید . قبل از آزمون های جامع و امتحانات مدرسه یک بار دیگر به سراغ این سوال های بیایید ببینید یک دوماه بعد می توانید به این سوال ها درست جواب دهید یا هنوز اشتباه پاسخ می دهید . اگر باز هم اشتباه پاسخ دادید باید بیشتر مطالعه کنید تا بالاخره یادگیری ناقص به یادگیری کامل تبدیل شود . قدر اشتباهات را بدانید ، اشتباهات شما چراغ راهنمای شما برای مطالعه های بعدی شماست.

 

گروه سوم : سوال هایی که پاسخ ندادید

از میان سوال هایی که اصلا پاسخ نداده اید . بهتر است ابتدا به سراغ سوال های ساده تر بروید . این ها سوال هایی هستند که سرجلسه وقت کم  آورده اید . ضمنا سطح دشواری سوال ها را در سایت روشَنا و در جعبه ابزار کارنامه هم می بینید . پیشنهاد می کنم در بین سوال های بدون پاسخ ، ابتدا به سراغ سوال های ساده تر و یا جذاب تر و چالشی تر بروید . سوال هایی که برای یادگیری شان آنگیزه ی بیشتری دارید را ابتدا انتخاب کنید و یاد بگیرید .

در ایستگاههای جبرانی و آزمون های جامع می توانید سوال های نزده تان را دوباره تمرین کنید . اما پیشنهاد می کنم از بین سوال های نزده ابتدا به سراغ سوال هایی بروید که ساده تر هستند یا به سراغ سوال هایی بروید که در هنگام آزمون  در مدرسه عقب بوده اید یا این که خودتان مطالعه نکرده بودید .


در تحلیل هر سه دسته سوال به دو موضوع توجه کنید :

آیا برای آن  درس و آن سوال ها وقت کافی گذاشته بودید ؟

آیا روش شما برای یادگیری آن درس و آن سوال ها موثر بوده است ؟

 امیدوارم این موضوع مورد پسندتون واقع شده باشه😉